Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

Chúc Xuân(Ni Trưởng Huỳnh Liên)
Ngày xuân đến đâu đâu đều hội hiệp,
Theo lệ xưa trò phải chúc mừng Thầy.
Tưởng công ơn sâu rộng với cao dày,
Nỗi cực nhọc mấy năm trường dạy dỗ.
Trò hiếu đạo phải giữ mình lễ độ,
Biết thốt lời cung kính bậc bề trên.
Ý niệm tròn trung hậu chẳng hề quên,
Cho Thầy được vui lòng về chí nguyện.
Nay con trẻ được ơn dày rèn luyện,
Văn thô sơ nhưng quý tấc lòng thành.
Chúc mừng Thầy dưng đôi chữ khương ninh,

Thân tráng kiện, trí tinh anh huyền diệu.

Đức bủa sáng như mặt trời rạng chiếu,

Khắp nơi nơi nhuần gội ánh từ quang.

Khắp nơi nơi ca ngợi đoá sen vàng,
Ôi! Tận thiện, ôi tối chân hoàn mỹ.
Hoa Chánh Giác thơm lừng hương huệ thí,
Cội Bồ Đề phủ rợp bóng khoan dung.
Chư môn sanh êm ấm chỗ nương tùng,
Tươi khí tượng đượm tinh thần thanh sảng.
Đèn giáo pháp đến thời kỳ rực sáng,
Hoa Ưu Đàm đúng thời tiết đơm bông.
Cánh vàng tung phấp phới dưới trời hồng,
Ánh huệ chiếu tưng bừng trong nắng mới.
Tiếng diệu Pháp ngân thanh tràng nhạc trỗi,
Vị cam lồ nhuận rưới khắp nhân sinh.
Món linh đơn chữa các bịnh tâm tình,
Cho thiên hạ bớt sầu thương thống khổ.
Hoà hiệp chúng tạo nên thuyền giác ngộ,
Hùng lực nguyền xông lướt sóng mê tân.
Vớt những ai đắm đuối biển hồng trần,
Lên thuyền giác đưa sang bờ bỉ ngạn.
Thiên nhơn chúng không ngớt lời khen tán,
Đại bi tâm đại hạnh nguyện ai tày.
Phi thường nhơn, phi thường quả chẳng sai,
Mừng sanh loại, bước tương lai đẹp đẽ.
Con trẻ dại có đôi lời thỏ thẻ,
Chúc đạo chơn thêm tiến triển thạnh hành.

Chúc Thầy hiền rạng công đức độ sanh,

Chúc vạn vật hưởng thái bình vạn kiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét