Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

XuânNi Trưởng Huỳnh Liên
Xuân về vạn vật vui tươi,

Xuân về phơi phới lòng người hân hoan.

Xuân về trong ánh Đạo vàng,

Tứ phương hoà hiệp nhất tràng an ninh.

Thâm trầm tiếng kệ lời kinh,

Đồng âm dị khẩu hoà thinh nhiệm mầu.

Tiếng lòng vang tận đâu đâu,

Tiếng lòng chạm khắn vào sâu tấm lòng.

Biển mê kiếp tạm bình bồng,

Giăng tay kết cánh sen hồng liên hoan.

Tạo nên Bát Nhã từ thoàn,

Băng miền giác ngạn, vầy đoàn kim nhân.

Lướt qua gió nghiệp sóng trần,

Vững yên cậy có tinh thần đồng tâm.

Đường về diệu vợi thậm thâm,

Thuyền từ chẳng quản xa xăm ngàn trùng.

Thương nhau thắt chặt tâm đồng,

Hoà nhau hoa nở cõi lòng thắm tươi.

Vì nhau chung đón xuân vui,

Chúc nhau an hảo đôi lời thành tâm.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét