Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

Tưởng niệm cố Trưởng lão HT. Giác Dũng (GĐ Ni Giới)ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM CỐ TRƯỞNG LÃO HT. GIÁC DŨNG
Ni Giới Ngọc Phương
Ủy Viên Thường Trực HĐCM GHPGVN
Viện Chủ Tịnh Xá Ngọc Quang - TP. Ban Mê Thuột - Tỉnh Daklak
Nguyên Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Daklak
Chứng Minh Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Daklak
Trưởng Giáo Đoàn III - Hệ Phái Khất Sĩ
Vừa xả bỏ báo thân, thu thần thị tịch lúc 9giờ45 ngày 25 tháng 2 năm Quý Tỵ (nhằm 05/04/2013), trụ thế 84 tuổi, Hạ lạp 44 năm.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời
Kính lạy Đức Tổ sư Minh Đăng Quang
Kính thưa Ban Tổ chức tang lễ
Ngưỡng bạch Giác linh Hòa Thượng,
Nhận được tin Hòa thượng viên tịch, chúng con Ni chúng Tổ đình Ngọc Phương, và các Tịnh xá gần xa trực thuộc Ni Giới Hệ Phái Khất Sĩ, vâng theo sự chỉ dạy của Ni trưởng đương kim Trưởng Ni Giới Hệ Phái Khất Sĩ và Ni trưởng Trụ trì Tổ đình Ngọc Phương, đồng về đây phủ phục năm vóc quỳ trước giác linh Hoà thượng, trong giờ phút nghìn thu vĩnh biệt, thành kính đảnh lễ dâng nén tâm hương, cầu nguyện giác linh Hòa thượng Cao đăng Phật quốc.
Kính bạch Hòa thượng,
Chuông trống rền vang Thầy nằm đó
Chúng con sau trước ngẩn ngơ sầu
Tuy rằng mộng huyễn con đang học
Nhưng vẫn đớn đau lúc tiễn Thầy.
Thật vậy, trong cuộc đời vô thường hữu hạn, sanh ly tử biệt, chúng con không làm sao tránh khỏi sự bùi ngùi xúc động trước sự ra đi vĩnh viễn của một bậc Trưởng lão khả kính, một bậc lãnh đạo sáng ngời phạm hạnh.
Đối với bậc chân tu hiền đức, dù thân tứ đại có mỏi mòn, Hòa thượng vẫn an nhiên tự tại, bởi đã biết sinh tử là lẽ đương nhiên không ai tránh khỏi, xác thân này chỉ là xác thân vay mượn, cõi đời này là cõi tạm nương, cho nên có câu:
Sanh như thể đắp chăn đông,
Tử như cởi áo hạ nồng khác chi.
Xưa nay các pháp hữu vi,
Không sao tránh khỏi hiệp ly vô thường.
Một khi ngộ lý chơn thường.
Pháp thân hiển hiện mười phương chan hoà.
Với hạnh đức trang nghiêm, thanh tịnh, toả sáng gương lành, 84 năm hiện thân cõi Ta-bà, 44 năm trường tùy duyên hoá độ, Hòa thượng đã:
Hồng trần nhẹ gót trong phương tiện,
Bất biến tùy duyên đã phỉ nguyền.
Thuận cơ giáo hóa theo duyên hiện,
Niết Bàn, sinh tử tánh như nhiên
Nay hóa duyên đã mãn, hạnh nguyện viên thành, Hòa thượng an nhiên thị tịch, xả báo an tường, ung dung từ biệt muôn ngàn đệ tử kính thương, quảy dép về Tây, nhẹ nhàng nơi thế giới vô tung bất động, để lại bao niềm tiếc thương kính nhớ của môn đồ pháp quyến và hàng đệ tử gần xa.
Thương thay! Một đoá hoa đàm vừa rụng, hương thơm bát ngát một vùng,
Tiếc thay! Cõi trần gian vắng bóng, bậc sứ giả đại hùng.
Dù Hòa thượng đã ra đi, nhưng công đức và đạo nghiệp của Hòa thượng cống hiến cho Đạo pháp và dân tộc, luôn khắc sâu trong tâm tư ký ức của vạn môn sanh trên cõi thế.
Một mai thân xác tiêu tan
Danh thơm vẫn ở thế gian muôn đời
Pháp thân lồng lộng tuyệt vời.
Chiếu soi pháp giới, rạng ngời chân như.
Hòa thượng đã đến và đi tự tại vô ngại, như cánh nhạn trong không, như bóng trăng in đáy nước. Quả thật:
Trải tấm thân phụng sự cõi trần,
Trần duyên mai một pháp thân sáng ngời.
Chúng con kính cẩn nghiêng mình đảnh lễ, kính nguyện giác linh tuỳ duyên hoá độ, hồi nhập Ta-bà, tiếp chuyển pháp luân, hóa cõi thế trở thành miền Cực Lạc.
Giờ này nơi Tịnh xá Ngọc Quang mây mù giăng phủ, tỉnh Đak Lak đượm vẻ tang thương, bao người đều ngậm ngùi rơi lệ kính tiếc một bậc Cao Tăng đức hạnh, một bậc Trưởng lão xuất chúng, suốt đời tận tụy hy sinh cho Đạo pháp và Dân tộc, Hòa thượng sẽ sống mãi trong lòng pháp lữ và muôn ngàn đệ tử:
Ngọc Quang – Đak Lak cao lồng lộng
Mãi mãi sáng ngời diệu pháp thân,
Giáo hội ghi ân Người đức hạnh
Chúng con cảm trọng Bậc Chân tu.
Giờ đây, trước pháp thân công đức, trước giác tánh viên minh, chúng con xin thành kính dâng nén tâm hương cầu nguyện Hòa Thượng thượng phẩm thượng sanh, Cao đăng Phật quốc, ngưỡng mong giác linh Hòa thượng Từ bi chứng giám.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét